Change language: PLENDE

Realizacje -> Copywriting - próbki tekstów

wróć na stronę główną

Copywriting - próbki tekstów

Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…

            Ile by nie było prawdy w słowach znanej piosenki Andrzeja Rosiewicza, o witaminy trzeba zadbać również i w codziennej diecie.  Wpływają one bowiem dobroczynnie na ogólną kondycję organizmu, a nawet można powiedzieć, że przywracają go do życia. Witaminy jako związki organiczne pełnią funkcję regulatora, ponieważ odpowiednia ich ilość pozwala na zachowanie równowagi w organizmie. Wszelkie jej zaburzenia objawiają się nie tylko stanami chorobowymi i fizycznymi dolegliwościami, lecz także spadkiem samopoczucia, uczuciem odrętwienia, depresją. Jak widać, witaminy odgrywają istotną rolę również w sferze psychiki człowieka, co bywa często lekceważone. Szkodliwy jest nie tylko niedobór witamin, zwany hipowitaminozą, ale też ich nadmiar określany mianem hiperwitaminozy. Powszechnie używane określenie awitaminozy odnosi się natomiast do braku konkretnej, określonej witaminy.

            W ludzkim organizmie znajduje się około 70 bilionów komórek ustrojowych, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują określonej dawki witamin – dostarczanej nie raz w tygodniu, lecz codziennie i to w każdej minucie doby! Aby było to możliwe, w procesie trawienia zachodzącym na odcinku prowadzącym z żołądka do jelit witaminy są czerpane znacznie szybciej niż pozostałe substancje odżywcze. Równie szybko rozprowadzane są po całym organizmie – transportowane przez krew docierają do wszystkich komórek. W przypadku witaminy C jej wchłanianie zaczyna się już w błonie śluzowej jamy ustnej.

            Witaminy mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania zdrowia, zapotrzebowanie na nie jest ciągłe, przy czym ich wymagane dawki są drobne, bo wyrażane w gramach. Już niewielkie ilości witamin pozwalają, by każda z 70 bilionów komórek otrzymała właściwą jej dawkę molekuł. Dla przykładu, prawidłowy proces przemiany materii zapewnia witamina B12 w ilości nawet niecałego grama w ciągu całego życia. To wystarczy, by komórki organizmu były nieustannie zaopatrywane w dawki molekuł tej drogocennej, bo życiodajnej substancji.

            Klasyfikacji witamin dokonuje się na podstawie kryterium ich aktywności biologicznej oraz chemicznej. W ten sposób wyszczególnia się dwie grupy, tj. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, a także witaminy rozpuszczalne w wodzie. Do pierwszej z nich należą wit. A, czyli retinol wraz z pochodnymi; wit. D, tj. cholekalcyferol z pochodnymi; wit. E, czyli tokoferol oraz wit. K – filochinon/menachinon.

            Do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie zaliczają się witamina C, znana jako kwas askorbinowy oraz witamina P będąca związkiem pochodnych flawonoidowych, np. rutyny, a także witaminy z grupy B (wit. B1 – tiamina,; wit. B2 – ryboflawina; wit. B3 – związek kwasu nikotynowego i amidu kwasu nikotynowego; wit. B5 – kwas pantotenowy; wit. B6 – grupa pochodnych pirydyny; wit. B7 – biotyna, inaczej wit. H; wit. B9/B11 – kwas foliowy; wit. B12 – cyjanokobalamina).

Sprawdź inne nasze teksty

Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł