Zmień język: PLENDE

Oferta -> O co pytali inni klienci

wróć na stronę główną

O co pytali inni klienci

Już wkrótce najczęstsze pytania naszych klientów. Dowiesz się o co pytali inni, poznasz specyfikę współpracy z naszą agencją

Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł