Zmień język: PLENDE

Oferta -> Google AdWords

wróć na stronę główną

Google AdWords

comluk skuteczny marketing
Przedstaw swoją ofertą jak największej liczbie potencjalnych klientów szukających jej w Internecie. Pomożemy Ci w tym. Skonfigurujemy i poprowadzimy najefektywniejszą kampanię linków sponsorowanych Google AdWords w najpopularniejszej przeglądarce internetowej.
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł