Zmień język: PLENDE

Oferta -> Sklepy internetowe

wróć na stronę główną

Sklepy internetowe

Zwiększ swoje zyski. Zacznij sprzedawać w nieograniczonym czasem i przestrzenią świecie Internetu.
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł