Zmień język: PLENDE

Oferta -> Wersja mobilna www

wróć na stronę główną

Wersja mobilna www

Twoja strona na wyświetlaczu smartphona i tabletu.
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł