Zmień język: PLENDE

Oferta -> Reklama graficzna

wróć na stronę główną

Reklama graficzna

Przejrzyste i czytelne reklamy graficzne: zainteresuj klienta, zwiększ skuteczność swojej firmy. Wzmocnij oddziaływanie Twoich stron twórczymi reklamami w formie banerów i animacji.
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł