Zmień język: PLENDE

Oferta -> Analiza internetowa

wróć na stronę główną

Analiza internetowa

Chcesz aby ponoszone przez Twoją firmę wydatki marketingowe przynosiły jak największe efekty. Monitorując i analizując Twoje działania w Internecie pomożemy Ci badać ich efektywność, wskazywać poziom skuteczności, modyfikować je tak, aby zwrot z Twojej inwestycji był jak najwyższy.
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł