Zmień język: PLENDE

Oferta -> Webusability

wróć na stronę główną

Webusability

Popraw użyteczność Twoich stron internetowych, zwiększając przejrzystość oferty dla odwiedzających ją klientów, efektywność sprzedaży sklepu internetowego.
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł