Change language: PLENDE

Contact

back to the homepage
Comluk interactive
ul. Leśna 8
64-600 Dąbrówka Leśna
NIP: 781 001 68 58
e-mail: biuro@comluk.pl
tel: 500 661 549

Want to contact us. Call us or use this form.

 

First name* :
Last name* :
Company name :
E-mail* :
Telephone* :
Message content* :
* required field.
refresh image
Code from image* :
Grantobiorca: Comluk interactive Łukasz Kłossowski uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wartość grantu: 23 535,33 zł